شهرها | آبعلی _ دماوند

 شهر آبعلی _ دماوند  آبعلی یکی از شهرهای دماونده که در جاده هراز و به فاصله کمی از تهران قرار داره. شهرت این شهر به دلیل وجود پیست اسکی هست…

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد